פנטאהוז בתל אביב אל מול הים

Area: 150+90 m²
צרו קשר