פנטאהוז בתל אביב אל מול הים 2022-03-22T09:20:56+02:00

Area: 150+90m2